SE

Kort om Svenska Handelskammaren i Lettland

Vår Historia

I augusti 1921 var det några svenska affärsmän verksamma i Riga som gjorde ett tveksamt försök att sätta upp en handelskammare. Den kallades ”Svenska handelsförbundet” och hade 41 medlemmar. Efter Lettlands självständighet 1991 fanns det föregångare i företagsvärlden främst inom skogsbruket, textilindustrin och livsmedelsindustrin. Informella möten mellan sådana svenska företag startade 1992, med stöd från den svenska ambassaden. Aktiviteterna tilltog de närmaste åren därefter, och den 19 juni 1996 upprättades den Svenska Handelskammaren i Lettland.

Svenska Handelskammaren i Lettland idag

Svenska Handelskammaren i Lettland (som i Lettland kallas SCC, Swedish Chamber of Commerce), är en oberoende och icke-vinstdrivande nätverksorganisation. Kammaren är idag en av de största utländska handelskamrarna i Lettland, med mer än hundra företag och enskilda personer. Våra medlemmar representerar inte bara svenska företag utan även europeiska företag som är intresserade av att stärka de band de redan har till Sverige och Lettland.

SCC i Lettland ger den bästa professionella och sociala plattformen och underlättar affärstillfällen inom nätverket. Alla verksamheter i vår kammare bedrivs och finansieras av medlemmarna.

Varför gå med i Svenska Handelskammaren i Lettland?

Eftersom vi är en av de största utländska kamrarna i Lettland får du inte bara det som andra utländska handelskammare erbjuder, utan också en hel del som skiljer oss från andra. I vår kammare blir du en del av vårt exklusiva affärsnätverk med över 100 företagsmedlemmar. Du får även en smak av svensk kultur på vår kräftskiva och vårt julbord, du kan marknadsföra ditt varumärke, du kan utnyttja medarbetarförmåner på ett antal olika evenemang, du kan beställa företagstjänster och matchningsservice och få möjligheter till prestationsbonus, erbjudanden och lobbying.

Vi skiljer oss från mängden genom våra samarbeten med högre utbildningsinstitutioner och näringslivsorganisationer i Sverige och Lettland. Vi har ett strategiskt partnerskap med den bästa handelshögskolan i området – Handelshögskolan i Stockholm i Riga – och vidare med handelskamrar i hela Sverige och med svenska och lettiska myndigheter och institutioner både i Sverige och Lettland.
Välkommen att ansluta dig till oss, så stärker vi samarbetet mellan Sverige och Lettland tillsammans!