SOLD OUT | JOINT CHAMBER BUSINESS LUNCHEON with the Minister Juris Pūce

 

Preses relīze

Ārvalstu tirdzniecības kameru biedri tiekas ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci

2019.gada 1.marts.

Trešdien, 27. februārī, Radisson Blu konferenču zālē Īrijas, Lielbritānijas, Šveices un Zviedrijas tirdzniecības kameru biedri, tostarp investoru kompāniju pārstāvji, tikās ar Latvijas vides aizsardzības un reģionālās atttīstības (VARAM) ministru Juri Pūci (Attīstībai/Par!), kurš iepazīstināja ar ministrijas skatījumu uz dabas un vides aizsardzības, reģionālās reformas, e-pārvaldības un klimata pārmaiņu jautājumiem. Pasākums tika organizēts ar HD Forest finansiālu atbalstu.

Ministrs uzsvēra vairākus izaicinājumus, kuros jāpanāk attīstība un plašāka sabiedrības izpratne. Runājot par vides aizsardzību, ministrs norādīja uz labajiem prakses piemēriem, kad paši investori ir veikuši ieguldījumus ražošanā, lai mazinātu ietekmi uz vidi, tomēr joprojām, saskaņā ar pētījumiem, Latvijas iedzīvotāju vidū valda uzskats, ka par vides jautājumiem, piemēram, atkritumu šķirošanu, atbildīgs ir kāds cits - vai tā būtu pašvaldība vai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums.

Kā norādīja Pūce - Latvijai būtu jāizmanto jau sasniegtie labie rādītāji vides un atjaunojamo enerģiju izmantošanā, lai daudz pārliecinošāk sevi pieteiktu kā vadošo Eiropas Savienības valsti. Lielu interesi klātesošajos izraisīja jautājums par reģionālās reformas īstenošanu. Kā norādīja ministrs, lēmums par reformu jāpieņem līdz 2020. gada jūnijam, kas ir vismaz vienu gadu pirms nākošajām pašvaldību vēlēšanām, tāpēc jau šobrīd notiek sarunas ar visām Latvijas pašvaldībām.

Juris Pūce norādīja, ka iedzīvotāju iekšējā migrācija, demogrāfijas politika un galvaspilsētas un reģionu centru attīstība ir kompleksi risināmi jautājumi šīs reformas ietvaros. No119 esošajām pašvaldībām, šobrīd ir 57 pašvaldības, kas neatbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajiem kritērijiem.

Laika periodā no 2009.gada, kad uzsāka darbu jaunās pašvaldības pēc reformas pirmās kārtas, ir pagājuši 10 gadi un daudzi apstākļi ir mainījušies. Ņemot vērā visus šī brīža apstākļus, ministrija kopā ar sadarbības partneriem un pētniekiem veic analīzi par kritērijiem, kas kalpotu par pamatu efektīvi darboties spējīgu pašvaldību izveidei. Plānots panākt pašvaldību sistēmas modeli, kurā pašvaldības veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, varētu piesaistīt nozīmīgas investīcijas, nodrošināt efektīvu infrastruktūras attīstību un pilnvērtīgu tās izmantošanu.

Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu, apvienojot pašvaldības ilgtspējīgākās un ekonomiski spēcīgākās vienībās, kas spēj nodrošināt likumā minēto pašvaldību autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, J.Pūce izvirzījis par savu galveno prioritāti ministra amatā. Ārvalstu tirdzniecības kameru biedri un vēstnieki tikšanās laikā pauda, ka ir ieinteresēti sadarbībā ar Latvijas valsti.

Jauna administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma izstrāde un iesniegšana Ministru kabinetā paredzēta līdz 2019. gada 1. decembrim un Saeimā likums būtu jāpieņem līdz 2020. gada 1. jūnijam.

Papildus informācijai: e-pasts: scc@scc.lv


Visual reflections from the event:

 

 


Joint Chamber Business Luncheon with Juris Pūce, Minister for Environmental Protection and Regional Development of Latvia on 27 February at the Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel.

Please register to the Swedish Chamber at scc@scc.lv by latest February 25. All registrations are financially binding after February 25.

Event supported by: HD Forest

* The event will be photographed for the SCCL illustration and information purposes. Please notify the SCCL office, if you do not want to be photographed.