Joint Conference: Is Latvia ready for the Whistleblowers Law? New rules and best practices

Joint Conference:  Is Latvia ready for the Whistleblowers Law? New rules and best practices

2019. gada 29. martā

Preses relīze

Eksperti diskutē par Trauksmes celšanas likuma ieviešanu Latvijā

Šī gada 29.martā Rīgas Biznesa skolā notikušajā konferencē “Vai Latvija ir gatava Trauksmes celšanas likumam? Regulējums un labā prakse tā ieviešanā” starptautiskie un vietējie eksperti diskutēja par Trauksmes celšanas likuma ieviešanu un tā gaidāmo ietekmi uz organizācijām Latvijā.

Konferences pirmajā panelī, ko vadīja žurnālists Pauls Raudseps, LR Valsts kancelejas konsultante Inese Kušķe, kā arī Eversheds Sutherland Bitans partneris Māris Vainovskis diskutēja par ieguvumiem, ko biznesa videi un sabiedrībai sniegs jaunpieņemtais Trauksmes celšanas likums. Vienlaikus abi eksperti identificēja nosacījumus efektīvai likuma ieviešanai dzīvē.

Konferences otrajā panelī, ko vadīja biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” eksperts trauksmes celšanas jautājumos Jānis Veide, trīs Latvijas un ārvalstu eksperti dalījās ar labās prakses piemēriem, kā organizācijām gan Latvijā, gan citās valstīs ir izdevies (vai, dažos gadījumos, nav izdevies) izveidot efektīvu iekšējo trauksmes celšanas sistēmu.

Evita Goša, CEMEX juridiskā direktore un valdes locekle (Latvija) iepazīstināja konferences dalībniekus ar CEMEX ieviesto Ētikas un biznesa uzvedības kodeksu, cita starpā uzsverot, ka tā pilnvērtīgai ieviešanai svarīga ir ētikas kodeksa universalitāte – ka tas tiek bez izņēmuma attiecināts uz visiem uzņēmuma locekļiem. Frānsis Harmans (Francis Harman), InC Blue Group valdes priekšsēdētājs (ASV) dalījās ar pieredzes stāstiem no dažādām valstīm, atklājot, kā iekšējie uzvedības kodeksi un trauksmes celšanas procesi palīdzējuši uzņēmumiem uzlabot savu darbību. Debora Pāvila, zvērināto advokātu biroja VILGERTS partnere (Latvija) klausītājus informēja, kā Trauksmes celšanas likums var palīdzēt novērst biznesa riskus, piemēram, konkurences tiesību jomā. 

Tāpat konferencē ar savu personīgo stāstu par to, ko nozīmē būt trauksmes cēlējam organizācijas iekšienē, dalījās Jūdžīns Laijons (Eugene Lyons), Īrijas Arodbiedrības sabiedrisko pakalpojumu jomā pārstāvis.

Trauksmes celšanas likums tika pieņemts 2018. gada 11. oktobrī, un tas stāsies spēkā 2019. gada 1. maijā. Likums Latvijā ievieš jaunu mehānismu – trauksmes celšanu par pārkāpumiem, kas kaitē sabiedrībai. Cita starpā, Trauksmes celšanas likums prasa uzņēmumiem, kuros darbinieku skaits pārsniedz 50, ieviest iekšējo trauksmes celšanas sistēmu.

Konferenci organizēja biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sadarbībā ar Amerikas, Īrijas, Lielbritānijas, Norvēģijas un Zviedrijas Tirdzniecības kamerām Latvijā un zvērinātu advokātu birojs VILGERTS.  

Pasākumu atbalstīja airBaltic, Bite Latvija, Rīgas Biznesa Skola un ASV vēstniecība Latvijā.

Kontaktinformācija: Ieva Bloma, Alianse pret korupciju Latvijā (biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”):

ieva.bloma@delna.lv; tālr. 67285585

 


The conference is co-hosted by Transparency International Latvia, American, British, Irish-Latvian, Norwegian and Swedish Chambers of Commerce in Latvia in cooperation with Vilgerts Law office. It is supported by the U.S. Embassy in Latvia, airBaltic, Bite Latvija and Riga Business School.

The conference will be streamlined on Swedish Chamber's Fb page : www.facebook.com/SCCLatvia today starting at 14:00 

Please register by email to the Swedish Chamber scc@scc.lv by latest March 25. All registrations are financially binding after this date.

Please note that seating is very limited and participants will be registered on a first come, first serve basis. 

* The event will be photographed for the SCCL illustration and information purposes. Please notify the SCCL office, if you do not want to be photographed.

JOINT CONFERENCE: IS LATVIA READY FOR THE WHISTLEBLOWERS LAW? NEW RULES AND BEST PRACTICES

At this joint conference both international and local experts will offer their insight into the introduction of the new Whistleblowers Law and its expected impact on organizations in Latvia, with a particular focus to private sector.
The law, taking effect as of May 1, 2019, will require many companies to introduce certain whistleblowing mechanisms. The conference will explore what will be expected from companies to ensure compliance with the new legislation. In addition, the experience of a whistleblower and best practices of establishing proper internal whistleblowing mechanisms will be presented.

Time: March 28 from 14:00-18:00 (registration from 13:30)
Location: Riga Business School, Skolas 11
The language of the event: English